چهارشنبه , ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

مثل های سرخه ای

چند ضرب المثل سرخه ای

سرخه شناسی / انجمن رسالت قلم سرخه : ضرب المثل های سرخه ای «تُا را گُارْم هاکُاردچُان» (برایت گرم کردند) موقعی که فرد یا افرادی از خانواده به مسافرت می‌روند، به آن خانواده می‌گویند. فرهنگ لغات و اصطلاحات سرخه، صافۀ ۱۸۸   «ژو را کیلیفیک دیم هیندِشُان» (برایش کلوخ رو …

ادامه مطلب

ضرب المثل / بخش « الف »

 ا آقا تا هم آقا ، خار کی بابره چراگاه معادل آوایی : ô āqā tô ham āqā xôr ki bôbere čerāgāh معنی لفظی : من آقا هستم تو هم آقایی پس خر را چه کسی ، به چراگاه ببرد ؟ معنی کنایی : اگر همه ادعای آقایی کنند کار …

ادامه مطلب

ضرب المثل / بخش « د »

دارد کارد و دل معادل آوایی : ôrd kôrd u dal معنی لفظی : درد کرد و دل . معنی کنایی :در مقابل حقیقتی تلخ قرارمی گیرد وسکوت اختیار می کند دار زان و ناو وری دو چیندیه معادل آوایی : dôrzôn u nôw very dučindeye معنی لفظی : مانند …

ادامه مطلب

ضرب المثل / بخش « ف »

 فالانی وارگ وریه معادل آوایی : fôlôni vôrg veri ye معنی لفظی : فلانی مانند گرگ است . معنی کنایی :  خیلی زرنگ و چابک است .  فالانی پاپایی کرگیکه معادل آوایی : fôlôni pāpāyi kergike معنی لفظی : فلانی مرغ پاپایی است . معنی کنایی : کنایه از کسی …

ادامه مطلب

ضرب المثل / بخش “هـ”

بخش “هـ” هوشتان شانه جیگا نادا وا کار هاکارد  معادل آوایی : huštôn šône jigā nôdā vākār hākôrd معنی لفظی : در شأن خود ندید که آن کار را انجام دهد . معنی کنایی : کاری را می کند که اگر آن کار را نمی کرد برایش بد می شد …

ادامه مطلب

ضرب المثل / بخش «ش»

بخش “ش” شادی راقص واننده معادل آوایی : šādi rôqs vônende معنی لفظی : میمون را به رقص در می آورد . معنی کنایی : در مورد کسی که کارهای مسخره انجام می دهد گفته می شود . شاغال که گونگا په بی بی آنده آن کی واکی نی یکنده …

ادامه مطلب

ضرب المثل / بخش « ز »

بخش « ز» زا: نوعی داروی گیاهی زاف و کاف ما سا ان: از نفس افتادن و یا نفس کسی ته افتادن و مدتی بالا نیامدن در اثر وارد شدن ضربه ای به بدن او توسط دیگری و یا به صورت غیر ارادی مانند افتادن و… (بیشتر برای بچه ها کاربرد دارد) …

ادامه مطلب

ضرب المثل

سلام به عزیزان همشری و کاربران محترم sorkheh.net در این پست، بخش دیگری از کتاب سرخه شناسی انجمن رسالت قلم را برای شما آماده نموده ایم. مطالبی را که در ادامه می خوانید از بخش «س» کتاب ضرب المثل های سرخه ای انتخاب کرده ایم که امیدواریم مورد رضایت شما …

ادامه مطلب

ضرب المثل / بخش دوم «آ»

آل هیندندا ناف سوزنده معادل آوایی :                                  āl hindendā  nāf suzende معنی لفظی : در دهان می گذاری ناف می سوزد . معنی کنایی :  چیزی که تند یا شور است .  آن اشتوریه که هامه پاشت بار خوسنده معادل آوایی :            ān ešturiye ke hôme pôšte bôr xusende …

ادامه مطلب

ضرب المثل / بخش «آ»

بخش «آ»  آتش په خاکستر عامل آنده معادل آوایی :                           āteš  pe  xākestar ômal ānde معنی لفظی : از آتش خاکستر به وجود می آید . معنی کنایی : وقتی پدر یا مادری زرنگ و زیرک فرزندی تنبل داشته باشد این مثل مطرح می شود  آتش روشن وا کرن …

ادامه مطلب