خانه / لغت نامه و ضرب المثل / ضرب المثل / بخش « الف »

ضرب المثل / بخش « الف »

 ا آقا تا هم آقا ، خار كي بابره چراگاه

معادل آوايي : ô āqā tô ham āqā xôr ki bôbere čerāgāh

معني لفظي : من آقا هستم تو هم آقايي پس خر را چه كسي ، به چراگاه ببرد ؟

معني كنايي : اگر همه ادعاي آقايي كنند كار انجام نمي شود .

 ا بيشت كه خو دم مواتام

معادل آوايي :  ô bišt ke xu dum mevôtôm

معني لفظي : من بودم كه  دم خوك را كندم .

معني كنايي : من فردي قوي و زرنگ بوده ام .

ارمان دانده خارهگيره ساوز خاريك وار وگير

معادل آوايي :ôrmôn dānde xôr hagire sôwze xôrik vôr vegire

معني لفظي : آرزومند است كه خري بخرد و خر سبز رنگ را در كنار خود داشته باشد .

معني كنايي : منتظر فرصت است تا بهانه اي بجويد يا به نفع خود از كاري بهره برداري كند .

 

از تانبلي حاكيمه

معادل آوايي :  az tônbali hôkime

معني لفظي : از تنبلي  دكتر است .

معني كنايي : از تنبلي به نفع خودش نظر مي دهد.

اسبا وري آدام گينده

معادل آوايي :  esbô very ādôm ginde

معني لفظي : مانند سگ آدم را مي گيرد .

معني كنايي : در جواب سوال يا هنگام گفتگو به آدم حمله مي كند .

 اسبا و چو داست

معادل آوايي : esbô u ču dôst

معني لفظي : سگ و چوبدستي

معني كنايي:  دشمن سر سخت همديگر بودن .

اسبا دام وّلا كه واتره تا ژيكي دام وّلاكه 

معادل آوايي :   esbô dôm vellāke vôtare tā žiki dôm vellāke

معني لفظي : اگر جلو سگ را رها كني بهتر از اين است كه جلو زن را رها كني .

معني كنايي : در مورد زنهايي كه خيلي سر خود هستند ، و هر كاري بخواهند انجام مي دهند اطلاق مي شود .

اسبا ژو باگيره ماجل نادانده چخه  باواژه

معادل آوايي :  esbô žu bôgire mājal nādānde čaxe bāvāže

معني لفظي : اگر سگ او را بگيرد وقت ندارد چخه بگويد .

معني كنايي : مشغله زيادي دارد .

اسبا آوهاداان

معادل آوايي : esbô āw hādāôm

معني لفظي : به سگ آب دادن .

معني كنايي : بيكار و ولگرد بودن .

 استاره ژو ديم كاتي

معادل آوايي :  estāre žu dim kôtey

معني لفظي : ستاره به رويش افتاده است .

معني كنايي : مورد توجه قرار گرفتن از طرف ديگران .

درباره sorkhe.net

انجمن رسالت قلم سرخه یکی از فعال ترین سازمانهای مردم نهاد در بیش از یک دهه اخیر می باشد.

پیشنهاد می کنیم بخوانید

ضرب المثل / بخش « ف »

 فالاني وارگ وريه معادل آوايي : fôlôni vôrg veri ye معني لفظي : فلاني مانند …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *