خانه / لغت نامه و ضرب المثل

لغت نامه و ضرب المثل

لغت نامه و ضرب المثل شهرستان سرخه

چند ضرب المثل سرخه ای

سرخه شناسی / انجمن رسالت قلم سرخه : ضرب المثل های سرخه ای «تُا را گُارْم هاکُاردچُان» (برایت گرم کردند) موقعی که فرد یا افرادی از خانواده به مسافرت می‌روند، به آن خانواده می‌گویند. فرهنگ لغات و اصطلاحات سرخه، صافۀ ۱۸۸   «ژو را کیلیفیک دیم هیندِشُان» (برایش کلوخ رو …

ادامه مطلب

ضرب المثل / بخش « د »

دارد كارد و دل معادل آوايي : ôrd kôrd u dal معني لفظي : درد كرد و دل . معني كنايي :در مقابل حقيقتي تلخ قرارمي گيرد وسكوت اختيار مي كند دار زان و ناو وري دو چينديه معادل آوايي : dôrzôn u nôw very dučindeye معني لفظي : مانند …

ادامه مطلب

ضرب المثل / بخش « ف »

 فالاني وارگ وريه معادل آوايي : fôlôni vôrg veri ye معني لفظي : فلاني مانند گرگ است . معني كنايي :  خيلي زرنگ و چابك است .  فالاني پاپايي كرگيكه معادل آوايي : fôlôni pāpāyi kergike معني لفظي : فلاني مرغ پاپايي است . معني كنايي : كنايه از كسي …

ادامه مطلب

دربارۀ گویش سرخه ای

دربارۀ گویش سرخه ای سرخه یکی از شهرهای کهن منطقۀ قومس است؛ منطقه‌ای که آن را جزیرۀ لهجه‌ها و کانون گویش‌های اصیل ایران خوانده‌اند. گویش سرخه‌ای را در گروه گویش‌های حاشیۀ دریای خزر و زیرمجموعۀ گویش‌های ایرانی نو غربی می‌دانند. «اُرانسکی» نیز در طبقه‌بندی خود، گویش سرخه‌ای را در گروه …

ادامه مطلب

ضرب المثل / بخش «ش»

بخش “ش” شادي راقص واننده معادل آوايي : šādi rôqs vônende معني لفظي : ميمون را به رقص در مي آورد . معني كنايي : در مورد كسي كه كارهاي مسخره انجام مي دهد گفته مي شود . شاغال كه گونگا په بي بي آنده آن كي واكي ني يكنده …

ادامه مطلب

ضرب المثل / بخش « ز »

بخش « ز» زا: نوعی داروی گیاهی زاف و کاف ما سا ان: از نفس افتادن و یا نفس کسی ته افتادن و مدتی بالا نیامدن در اثر وارد شدن ضربه ای به بدن او توسط دیگری و یا به صورت غیر ارادی مانند افتادن و… (بیشتر برای بچه ها کاربرد دارد) …

ادامه مطلب

ضرب المثل

سلام به عزیزان همشری و کاربران محترم sorkheh.net در این پست، بخش دیگری از کتاب سرخه شناسی انجمن رسالت قلم را برای شما آماده نموده ایم. مطالبی را که در ادامه می خوانید از بخش «س» کتاب ضرب المثل های سرخه ای انتخاب کرده ایم که امیدواریم مورد رضایت شما …

ادامه مطلب

ضرب المثل / بخش دوم «آ»

آل هيندندا ناف سوزنده معادل آوايي :                                  āl hindendā  nāf suzende معني لفظي : در دهان مي گذاري ناف مي سوزد . معني كنايي :  چيزي كه تند يا شور است .  آن اشتوريه كه هامه پاشت بار خوسنده معادل آوايي :            ān ešturiye ke hôme pôšte bôr xusende …

ادامه مطلب