خانه / شعر

شعر

سروده های شاعران شهرستان سرخه

شعر / آوازهای زخمی

آواز های زخمی هر روزِِ من بدون تو دیروزِ خسته ای ست پرپر زدن میان زوایای بسته ای ست هر روزِ من که تهمت تکرار می کشد مثل دلم اسیر تپش های خسته ای ست این مویه – این غزل- که جنون می چکد از آن آواز های زخمی ساز …

ادامه مطلب

شعر به زبان سرخه ای

سرخه شناسی / انجمن رسالت قلم سرخه : شعر شادروان عباسعلی اسلامی   بعد حمد خالق دادار بی مثل و شریک تاج بخش خسروان و پادشاهان ملیک فاعلاتن،فاعلاتن ،فاعلاتن، فاعلان خیز از جا و بخوان بحر رمل ای مرد نیک چُش ،چشم وآل، می باشد دهان ولُوُشهِ ، لب نام …

ادامه مطلب

شعر / هادی وطنی

برای تسلیت تقدیم به خانواده شهید علی شکراللهی هاتفی از سوی یاران روز آدینه رســید گفت علی شکرالهی دوشینه گردیده شهید گفتمش ایشان شهید زنده بوده ســالها گفت شاید ارجعی از حضرت سبحان شنید او که جانباز نخاعی بوده از سی سال پیش عاقبت پیمانه پیوند حق را ســر کشــید …

ادامه مطلب

شعر / حسن یعقوبی

تقدیم به برادر شهیدم، جانباز سرفراز، حاج علی شکراللهی: مردی از جنس نور بود علی عطر شعر و شعور بود علی رنج سی سال گرچه پیرش کرد بردبار و صبور بود علی با همان پای خسته، از دنیا سخت، گرم ِ عبور بود علی عطر یاران رفته را می داد …

ادامه مطلب

شعر / فصل خاطره ها

یک اتفاق ساده … ولی ماندگار شد وقتی که چشم من به نگاهت دچار شد لب را گشودی و دلم آغوش باز کرد خندیدی و جهان، همه باغ انار شد از گیسوان مست تو عطر جنون چکید با هر نسیم، هستی ِ من بی قرار شد پاییز، فصل خاطره های قشنگ ماست …

ادامه مطلب

شعر / شهد دیدار حق

شهد ديدار حق خانه آباد ! خانه ات آباد                              ديده بستي از اين خراب آباد مرحبـا اي معلــم قـرآن                               عمـر پر فيض و بركتت برداد اولين درس مكتبت هرگـز                          تا كه هستم نمي برم از يــاد آنچه قرآن به ياد دارم من                          همه را از تو دارم اي استـــاد صوت …

ادامه مطلب

شعر / شب پریشان

در من افتاده التهابی گنگ، خسته چون عصرهای آبانم کی نسیم طلایی زلفت، می وزد در شب پریشانم؟ در شگفتم که از چه خلق شدی! از شراب، از ترانه، از باران؟ قندِ محضی، ملاحتِ نابی، شور شیرین توست در جانم در دلم آشیانه ساخته اند، بچه گنجشک های غمگینی بی …

ادامه مطلب

سرود زیبا به زبان سرخه ای

«سورجان سلام» سرودی است درمورد کسب روزی حلال و به زبان سرخه ای خوانده شده است. برای گوش کردن به این موزیک زیبا به اولین شبکه سرخه ای جهان به نشانی face.sorkheh.net مراجعه بکنید.

ادامه مطلب

شعر / سرزمین خاطره ها

تقدیم به مردم شریف شهرم سرخه: سرزمین خاطره ها ای کهن سرزمین خاطره ها… سر به زیر و نجیب، سرخۀ ما ای نگینِ شرف به دستِ کویر سرزمین حماسه و تدبیر با جهانی نمی کنم سودا گـَردی از خاکِ مَردخیز تو را کوچه های تو عطر نان دارد خاک تو …

ادامه مطلب

شعر / محسن وطنی

شعری تقدیم به صاحب عصر و الزمان… حالا چقدر دلخورم از جمعه عصرها چون بغض در گلو، پرم از جمعه عصرها بیست و چهارسال شرابی! چه فایده هر هفته زهر می خورم از جمعه عصرها هی روز می شمارم و شب کیسه می کنم بی تو چه قدر بشمرم از …

ادامه مطلب