• بافت خرسک با اشکال هندسی در افتر

    به گزارش خبر بانو : روستای افتر در ۳۱کیلومتری استان سمنان و۲۰کیلومتری شمال شهرستان سرخه که در سکوت وآرامشی وصف ناپذیر ،زادگاه هنرهای زیبا که شاید نتوان نمونه ی کوچکی از آنرا در آن حوالی یافت. این روستا سرزمین دختران وزنانی است که هنر بافت فرش را از مادران خود به ارث برده اند که آنرا شایسته ی معرفی به جهان کرده است . چند روز پیش که بافندگان برای معرفی دست بافتهایشان درخواست کردند بیش از چند ساعت به تصاویر قالیچها خیره شده بودم به جلوه رنگها وکنار قرار هم قرار دادن رنگهای سردوگرم ،به هماهنگی وتوازن نقوش که پدید آمده از ذهن عزیزان وآن معرفی قالی خرسک است. بافت قالی خرسک در روستای افتر ، از زیبا ترین هنر های این منطقه است چون از مواد اولیه تا بافت و نقش نگارش ان ، مسیر ویژه ای را طی می کند . تا رو پود و گره ان …

    ادامه مطلب
  • آیین نوروز

  • آیین خواستگاری مردم سرخه

  • شو نشینی

  • بازی های سرخه

استاد عشق

کتاب / لغت نامه

چند ضرب المثل سرخه ای

سرخه شناسی / انجمن رسالت قلم سرخه : ضرب المثل های سرخه ای «تُا را گُارْم هاکُاردچُان» (برایت گرم کردند) موقعی که فرد یا افرادی از خانواده به مسافرت می‌روند، به آن خانواده می‌گویند. فرهنگ لغات و اصطلاحات سرخه، صافۀ ۱۸۸   «ژو را کیلیفیک دیم هیندِشُان» (برایش کلوخ رو گذاشته‌اند) کنایه از گرفتن نامزد برای پسری به طور مخفیانه که هنوز رسمیت نیافته باشد. به اصطلاح کار یواشکی کردن. فرهنگ لغات و اصطلاحات سرخه، صافۀ۲۲۳   «فالوده مُاگَر دنّان بِشْکَتِی؟!» معنی لفظی: مگر فالوده دندان را شکسته است؟! معنی کنایی: نباید از مسئله‌ای کوچک ترسید و آن را بزرگ نشان داد. ضرب‌المثلهای سرخه‌ای، صافۀ ۱۱۴   «ژو کِربوله تُار بِبوی» (بدون معادل فارسی) تازه متوجه شده و موضوع را فهمیده. فرهنگ لغات و اصطلاحات سرخه، صافۀ ۲۲۸   «ژو پا خالْکِندا واچیکان قُابره» معنی لفظی: مثل اینکه پایش قبر بچه است معنی کنایی: پایی بزرگ و درشت دارد. ضرب‌المثلهای …

ادامه مطلب

ضرب المثل / بخش « الف »

 ا آقا تا هم آقا ، خار كي بابره چراگاه معادل آوايي : ô āqā tô ham āqā xôr ki bôbere čerāgāh معني لفظي : من آقا هستم تو هم آقايي پس خر را چه كسي ، به چراگاه ببرد ؟ معني كنايي : اگر همه ادعاي آقايي كنند كار انجام نمي شود .  ا بيشت كه خو دم مواتام معادل آوايي :  ô bišt ke xu dum mevôtôm معني لفظي : من بودم كه  دم خوك را كندم . معني كنايي : من فردي قوي و زرنگ بوده ام . ارمان دانده خارهگيره ساوز خاريك وار وگير معادل آوايي :ôrmôn dānde xôr hagire sôwze xôrik vôr vegire معني لفظي : آرزومند است كه خري بخرد و خر سبز رنگ را در كنار خود داشته باشد . معني كنايي : منتظر فرصت است تا بهانه اي بجويد يا به نفع خود از كاري بهره برداري كند .   از تانبلي …

ادامه مطلب

ضرب المثل / بخش « د »

دارد كارد و دل معادل آوايي : ôrd kôrd u dal معني لفظي : درد كرد و دل . معني كنايي :در مقابل حقيقتي تلخ قرارمي گيرد وسكوت اختيار مي كند دار زان و ناو وري دو چينديه معادل آوايي : dôrzôn u nôw very dučindeye معني لفظي : مانند نخ و سوزن چيده شده است . معني كنايي : درخت پر ميوه يا جايي خيلي شلوغ  .  دار ، ژو كرم ژو خونده معادل آوايي : dār žu karm žu xunde معني لفظي : درخت را ، كرم خود درخت مي خورد . معني كنايي : آفت يك فرد يا گروه ،افراد خودي هستند نه ديگران .  دار كه ژو سار لاو شو ژو سار پاني هم آنده معادل آوايي : dār ke žu sôr lôw šu žu sôr pāni ham ānde معني لفظي : درختي كه سرش رو به  بالا مي رود سرش رو به پايين هم مي …

ادامه مطلب

ضرب المثل / بخش « ف »

 فالاني وارگ وريه معادل آوايي : fôlôni vôrg veri ye معني لفظي : فلاني مانند گرگ است . معني كنايي :  خيلي زرنگ و چابك است .  فالاني پاپايي كرگيكه معادل آوايي : fôlôni pāpāyi kergike معني لفظي : فلاني مرغ پاپايي است . معني كنايي : كنايه از كسي است كه دائما از يك جا به جاي ديگر مي رود و يك جا آرام نمي گيرد .  فالان جيگا سار و آو سار نادانده معادل آوايي : fôlôn jigā sôru āwsôr nādānde معني لفظي : فلان جا سر و افساري ندارد . معني كنايي : در آن جا هرج و مرج زياد است و هر كه هر كاري دلش بخواهد انجام مي دهد .  فالوده ماگر دنان بشكتي معادل آوايي : fālude môgar dennôn beškatey معني لفظي : مگر فالوده دندان شكسته است . معني كنايي :  نبايد از مساله اي كوچك ترسيد و آن را بزرگ نشان داد …

ادامه مطلب

دربارۀ گویش سرخه ای

دربارۀ گویش سرخه ای سرخه یکی از شهرهای کهن منطقۀ قومس است؛ منطقه‌ای که آن را جزیرۀ لهجه‌ها و کانون گویش‌های اصیل ایران خوانده‌اند. گویش سرخه‌ای را در گروه گویش‌های حاشیۀ دریای خزر و زیرمجموعۀ گویش‌های ایرانی نو غربی می‌دانند. «اُرانسکی» نیز در طبقه‌بندی خود، گویش سرخه‌ای را در گروه زبان‌های ایرانی شمال غربی قرار داده و معتقد است زبان‌ها و گویش‌های شمال غربی از گویش‌هایی گرفته شده‌اند که در دوره باستان در بخش شمال و شمال غربی فلات ایران رواج داشته‌اند. زبان‌ها و گویش‌های شمال غربی به طور کلی با اوستایی مطابقت دارند و گویش‌های جنوب غربی با فارسی باستان. مشخص‌ترین تفاوت آواشناختی– تاریخی که این شاخه (جنوب غربی) را از شاخۀ شمال غربی (و سایر زبان‌های ایرانی) متمایز می‌کند، تناظر d(د) جنوب غربی با z (ز) شمال غربی است. در گویش سرخه‌ای این تناظر را در واژه‌ای چون zâmâ (داماد) می‌توان دید. همچنین تناظر واج‌های ž (ژ) و …

ادامه مطلب