خانه / فرهنگ عامیانه / ادبیات عامیانه

ادبیات عامیانه

شعر به زبان سرخه ای

سرخه شناسی / انجمن رسالت قلم سرخه : شعر شادروان عباسعلی اسلامی   بعد حمد خالق دادار بی مثل و شریک تاج بخش خسروان و پادشاهان ملیک فاعلاتن،فاعلاتن ،فاعلاتن، فاعلان خیز از جا و بخوان بحر رمل ای مرد نیک چُش ،چشم وآل، می باشد دهان ولُوُشهِ ، لب نام …

ادامه مطلب

چند ضرب المثل سرخه ای

سرخه شناسی / انجمن رسالت قلم سرخه : ضرب المثل های سرخه ای «تُا را گُارْم هاکُاردچُان» (برایت گرم کردند) موقعی که فرد یا افرادی از خانواده به مسافرت می‌روند، به آن خانواده می‌گویند. فرهنگ لغات و اصطلاحات سرخه، صافۀ ۱۸۸   «ژو را کیلیفیک دیم هیندِشُان» (برایش کلوخ رو …

ادامه مطلب

شعر / هادی وطنی

برای تسلیت تقدیم به خانواده شهید علی شکراللهی هاتفی از سوی یاران روز آدینه رســید گفت علی شکرالهی دوشینه گردیده شهید گفتمش ایشان شهید زنده بوده ســالها گفت شاید ارجعی از حضرت سبحان شنید او که جانباز نخاعی بوده از سی سال پیش عاقبت پیمانه پیوند حق را ســر کشــید …

ادامه مطلب

شعر / حسن یعقوبی

تقدیم به برادر شهیدم، جانباز سرفراز، حاج علی شکراللهی: مردی از جنس نور بود علی عطر شعر و شعور بود علی رنج سی سال گرچه پیرش کرد بردبار و صبور بود علی با همان پای خسته، از دنیا سخت، گرم ِ عبور بود علی عطر یاران رفته را می داد …

ادامه مطلب

ضرب المثل / بخش « الف »

 ا آقا تا هم آقا ، خار کی بابره چراگاه معادل آوایی : ô āqā tô ham āqā xôr ki bôbere čerāgāh معنی لفظی : من آقا هستم تو هم آقایی پس خر را چه کسی ، به چراگاه ببرد ؟ معنی کنایی : اگر همه ادعای آقایی کنند کار …

ادامه مطلب

ضرب المثل / بخش « د »

دارد کارد و دل معادل آوایی : ôrd kôrd u dal معنی لفظی : درد کرد و دل . معنی کنایی :در مقابل حقیقتی تلخ قرارمی گیرد وسکوت اختیار می کند دار زان و ناو وری دو چیندیه معادل آوایی : dôrzôn u nôw very dučindeye معنی لفظی : مانند …

ادامه مطلب

شعر / فصل خاطره ها

یک اتفاق ساده … ولی ماندگار شد وقتی که چشم من به نگاهت دچار شد لب را گشودی و دلم آغوش باز کرد خندیدی و جهان، همه باغ انار شد از گیسوان مست تو عطر جنون چکید با هر نسیم، هستی ِ من بی قرار شد پاییز، فصل خاطره های قشنگ ماست …

ادامه مطلب

شعر / شهد دیدار حق

شهد دیدار حق خانه آباد ! خانه ات آباد                              دیده بستی از این خراب آباد مرحبـا ای معلــم قـرآن                               عمـر پر فیض و برکتت برداد اولین درس مکتبت هرگـز                          تا که هستم نمی برم از یــاد آنچه قرآن به یاد دارم من                          همه را از تو دارم ای استـــاد صوت …

ادامه مطلب

ضرب المثل / بخش « ف »

 فالانی وارگ وریه معادل آوایی : fôlôni vôrg veri ye معنی لفظی : فلانی مانند گرگ است . معنی کنایی :  خیلی زرنگ و چابک است .  فالانی پاپایی کرگیکه معادل آوایی : fôlôni pāpāyi kergike معنی لفظی : فلانی مرغ پاپایی است . معنی کنایی : کنایه از کسی …

ادامه مطلب