خانه / فرهنگ عامیانه (صفحه 5)

فرهنگ عامیانه

ضرب المثل / بخش دوم «آ»

آل هیندندا ناف سوزنده معادل آوایی :                                  āl hindendā  nāf suzende معنی لفظی : در دهان می گذاری ناف می سوزد . معنی کنایی :  چیزی که تند یا شور است .  آن اشتوریه که هامه پاشت بار خوسنده معادل آوایی :            ān ešturiye ke hôme pôšte bôr xusende …

ادامه مطلب

بازی های سرخه

شالانگ شالانگ در لغت به معنی جوال اسب و الاغ است و نام یکی از یازی های نه چندان قدیمی اما مهیج شهر سرخه است. نفراتی که در این بازی شرکت دارند عبارتند از : یک نفر مسئول بازی (مادر) و دیگرنفرات که حداقل چهار نفرند. شالانک حالت بیست سوالی …

ادامه مطلب

ضرب المثل / بخش «آ»

بخش «آ»  آتش په خاکستر عامل آنده معادل آوایی :                           āteš  pe  xākestar ômal ānde معنی لفظی : از آتش خاکستر به وجود می آید . معنی کنایی : وقتی پدر یا مادری زرنگ و زیرک فرزندی تنبل داشته باشد این مثل مطرح می شود  آتش روشن وا کرن …

ادامه مطلب

زبان مردم سرخه

زبان[1] مردم سرخه به گويش سرخه اي سخن مي گويند.تا كنون پژوهش هاي پراكنده اي در مورد اين گويش انجام شده است.برخي مستشرقين زبان شناس(مانند آرتور کریستن سن)  و محققان فارسي زبان، مطالبي در مورد گويش سرخه اي نوشته اند؛ امّا پژوهش كامل و مستقلي در اين زمينه در دست …

ادامه مطلب

لغت نامه / مقدمه

مطالب این بخش از کتاب ضرب المثل های سرخه ای انجمن رسالت قلم تقدیم مخاطبان عزیز می گردد. ابتدا معادل آوایی(فونتیک) مثل ها را ارائه خواهیم داد و بعد از آن به ارائه ی نمونه هایی از ضرب المثل های سرخه ای خواهیم پرداخت. چه نیکوست هر خانواده سرخه ای …

ادامه مطلب