خانه / لغت نامه و ضرب المثل / ضرب المثل / بخش دوم «آ»

ضرب المثل / بخش دوم «آ»

آل هيندندا ناف سوزنده

معادل آوايي :                                  āl hindendā  nāf suzende

معني لفظي : در دهان مي گذاري ناف مي سوزد .

معني كنايي :  چيزي كه تند يا شور است .

 آن اشتوريه كه هامه پاشت بار خوسنده

معادل آوايي :            ān ešturiye ke hôme pôšte bôr xusende

معني لفظي : اين شتر پشت در همه مي خوابد .

معني كنايي : بدبختي يا مشكل ممكن است به سراغ همه بيايد پس هنگام بروز مشكل ديگران نبايد شاد بود.

 آن پول كركيك گال هيوان قد قد دگينده

معادل آوايي :         ān pul kergik gôl hivôn qod qod deginde

معني لفظي : اگر اين پول را پيش مرغ بيندازي شروع به قد قد كردن مي كند .

معني كنايي :  پول كمي است .

آن مارگ كراي شيون هاناكنده

معادل آوايي :                      ān môrg kerāye šivan hānôkende

معني لفظي : اين مرگ ديگر ارزش شيون كردن ندارد .

معني كنايي :  ارزش قائل شدن براي چيز بي ارزش  .

آو داره شناو گر خوبي ايه

معادل آوايي :                           āw dāre senāwgare xubi eyye

معني لفظي : اگر آب داشته باشد شناگر خوبي است .

معني كنايي : هميشه ادعاي پرهيزگاري  دارد ولي اگر شرايط برقرار باشد بهتر از همه آن كار بد را انجام مي دهد .

آو ده قاره

معادل آوايي :                                                         āw de qôre

معني لفظي : با آب قهر است .

معني كنايي : نظافت نمي كند ، آدم تميزي نيست .

 

 آو صاف كنده

معادل آوايي :                                                      āw sāf kende

معني لفظي : آب را صاف مي كند .

معني كنايي : ادعاي مسلماني مي كند ولي از دين چيزي نمي داند .

آو گارم هانابونده

معادل آوايي :                                          āw gôrm hānôbunde

معني لفظي : آب گرم نمي شود .

معني كنايه : كاري از پيش نمي رود .

 آو و نمك دو كاردان

معني آوايي :                                       āw u namak du kôrdôn

معني لفظي : آب و نمك ريختن

معني كنايي : مساله اي را بزرگ نشان دادن  .

 آوي كه هم باغچي ناشونده ، هار كين كونه قابرستاني گندش باشو 

معني آوايي :

āwi ke ham bāqči  nôšunde hôrkin   kune qôbrestôni gendaš bôšu

معني لفظي : آبي كه به باغچه ما نمي رود به قبرستان كهنه هر كس مي خواهد برود .

معني كنايي : آنچه كه گفتن يا شنيدنش به حال فرد سودي ندارد .

درباره sorkhe.net

انجمن رسالت قلم سرخه یکی از فعال ترین سازمانهای مردم نهاد در بیش از یک دهه اخیر می باشد.

پیشنهاد می کنیم بخوانید

ضرب المثل / بخش « د »

دارد كارد و دل معادل آوايي : ôrd kôrd u dal معني لفظي : درد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *