خانه / شهدای سرخه (صفحه 7)

شهدای سرخه

سرخه شناسی

فصل پرستو / شهید علی ادهم

شهيد علي ادهم راوي: عليرضا عربي ما چهار نفر بوديم،و من چهارميشان بودم.گوشه اي نشسته بودم خيره خيره به بچه ها نگاه مي كردم، عازم جبهه بودندو نگاه حسرت بار من مي خواست آنها را بدرقه كند. ناگاه دست گرمي بر شانه هاي سردم نشست و رشته ي افكارم را …

ادامه مطلب

فصل پرستو / شهید علی اکبر ابراهیمی

شهيد علي اكبر ابراهيمي راوي: محمد احساني به نقل از سردار مهدوي نژاد پيش رويمان ميدان مين بود. راه بسته بود.ناچار بوديم خود را به بچه ها برسانيم. گفتم هر چه باداباد خود را به ميدان مين مي زنم تا راه بچه ها باز شود. مي بايست خود را به …

ادامه مطلب

فصل پرستو / شهیدان محمد تقی و عباسعلی فیض

شهيدان محمد تقي و عباسعلي فيض راوي: محمد حسين احساني «مقاومت فايده اي نداردتير اندازي نكنيد،خود را تسليم كنيد» بچه ها زخمي بودند و مي خنديدند. محمد تقي داشت فشنگ ها را به جلو مي برد گفت: هر طور شده خودتان را به عقب برسانيد. ما عقب رفتيم و او …

ادامه مطلب

فصل پرستو / شهید علی اکبر ابراهیمی

این روزها دیگر همه می دانند زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست. حرف رهبر خویش را یادگرفته اند و به گوش جان خریده اند. بعضی یادواره می گیرند تا یادشان را زنده کنند و بعضی نیز طبع شعری خود را قلقلک می دهند و شعری می …

ادامه مطلب