خانه / انقلاب اسلامی و دفاع مقدس (صفحه 12)

انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

سرخه شناسی

فصل پرستو / شهید علی ادهم

شهید علی ادهم راوی: علیرضا عربی ما چهار نفر بودیم،و من چهارمیشان بودم.گوشه ای نشسته بودم خیره خیره به بچه ها نگاه می کردم، عازم جبهه بودندو نگاه حسرت بار من می خواست آنها را بدرقه کند. ناگاه دست گرمی بر شانه های سردم نشست و رشته ی افکارم را …

ادامه مطلب

فصل پرستو / شهید علی اکبر ابراهیمی

شهید علی اکبر ابراهیمی راوی: محمد احسانی به نقل از سردار مهدوی نژاد پیش رویمان میدان مین بود. راه بسته بود.ناچار بودیم خود را به بچه ها برسانیم. گفتم هر چه باداباد خود را به میدان مین می زنم تا راه بچه ها باز شود. می بایست خود را به …

ادامه مطلب

فصل پرستو / شهیدان محمد تقی و عباسعلی فیض

شهیدان محمد تقی و عباسعلی فیض راوی: محمد حسین احسانی «مقاومت فایده ای نداردتیر اندازی نکنید،خود را تسلیم کنید» بچه ها زخمی بودند و می خندیدند. محمد تقی داشت فشنگ ها را به جلو می برد گفت: هر طور شده خودتان را به عقب برسانید. ما عقب رفتیم و او …

ادامه مطلب

فصل پرستو / شهید علی اکبر ابراهیمی

این روزها دیگر همه می دانند زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست. حرف رهبر خویش را یادگرفته اند و به گوش جان خریده اند. بعضی یادواره می گیرند تا یادشان را زنده کنند و بعضی نیز طبع شعری خود را قلقلک می دهند و شعری می …

ادامه مطلب