خانه / سورجان سلام

سورجان سلام

اولین نشریه سرخه ای جهان

انتشار شماره چهارم نشریه سورجان سلام

شماره چهارم از سری جدید سورجان سلام منتشر شد. سورجان سلام، اولین نشریه سرخه ای جهان را با قیمت ۲۵۰۰تومان از مراکز زیر تهیه بفرمائید: 🌺 لوازم التحریر آقای فیض واقع در خیابان آیت الله ارسطو، پایین تر از مهدیه 🌺 لوازم التحریر پیام، واقع در میدان ولی عصر(پشت خندق) …

ادامه مطلب

انتشار دومین شماره سورجان سلام

شماره دوم از سری جدید سورجان سلام منتشر شد. سورجان سلام، اولین نشریه سرخه ای جهان را با قیمت ۲۵۰۰تومان از مراکز زیر تهیه بفرمائید: لوازم التحریر آقای فیض واقع در خیابان آیت الله ارسطو، پایین تر از مهدیه لوازم التحریر پیام، واقع در میدان ولی عصر(پشت خندق) ابتدای کوی …

ادامه مطلب

انتشار مجدد نشریه سورجان سلام انجمن رسالت قلم

انجمن رسالت قلم سرخه دیگربار اقدام به تحریر و چاپ( نخستین نشریه سرخه ای جهان ) نموده است. امید می رود با حمایت مردم فرهنگ دوست سرخه و استقبال از این نشریه ، تحریر و چاپ آن تداوم داشته باشد. قابل ذکر است که نشریه سورجان به زبان سرخه ای …

ادامه مطلب

سورجان سلام شماره اول

«سورجان سلام» نام نشریه ای است که در خاطره بسیاری از مردم دیار سرخه نام آشناست. نوشته هایی با زبان شیرین سرخه ای و طنزهای «کاربلایی مَتَش» هنوز هم خنده بر لبان بسیاری می نشاند. شما را به مطالعه ی اولین شماره ی این نشریه دعوت می کنیم.

ادامه مطلب

سورجان سلام

کاربلايی تازه ماشين بار قفل کاردبيم و گبيم باشی انجمن که ای مردی عينک (آينک)دودی بفاته که هوشتان مو (ديم)نيم مان روان بفات بو و هوشتان ريش و سبيل تازه تيغ دواند بو و شاوال لی دام پا گشاد پا کارد بو آن اعلاميه موندا. اطلاعيه………………….. اطلاعيه…………………..

ادامه مطلب