خانه / لغت نامه و ضرب المثل (صفحه 2)

لغت نامه و ضرب المثل

لغت نامه و ضرب المثل شهرستان سرخه

ضرب المثل / بخش «آ»

بخش «آ»  آتش په خاكستر عامل آنده معادل آوايي :                           āteš  pe  xākestar ômal ānde معني لفظي : از آتش خاكستر به وجود مي آيد . معني كنايي : وقتي پدر يا مادري زرنگ و زيرك فرزندي تنبل داشته باشد اين مثل مطرح مي شود  آتش روشن وا كرن …

ادامه مطلب

زبان مردم سرخه

زبان[1] مردم سرخه به گويش سرخه اي سخن مي گويند.تا كنون پژوهش هاي پراكنده اي در مورد اين گويش انجام شده است.برخي مستشرقين زبان شناس(مانند آرتور کریستن سن)  و محققان فارسي زبان، مطالبي در مورد گويش سرخه اي نوشته اند؛ امّا پژوهش كامل و مستقلي در اين زمينه در دست …

ادامه مطلب

لغت نامه / مقدمه

مطالب این بخش از کتاب ضرب المثل های سرخه ای انجمن رسالت قلم تقدیم مخاطبان عزیز می گردد. ابتدا معادل آوایی(فونتیک) مثل ها را ارائه خواهیم داد و بعد از آن به ارائه ی نمونه هایی از ضرب المثل های سرخه ای خواهیم پرداخت. چه نیکوست هر خانواده سرخه ای …

ادامه مطلب